bernvill.se - om migJag heter Bo Erland Peter Bernvill och bor numera i Kaxholmen, en mindre ort en halvmil norr om Huskvarna, men har levt den största delen av mitt liv i Smålandsstenar.

Jag föddes kl. 06.18 den 8 januari 1960, ungefär två veckor för sent. Det tog jag igen genom att börja skolan ett år för tidigt.

Jag gick ut grundskolan med relativt goda betyg, över medel. Favoritämnena var språk (engelska och franska), geografi, maskinskriving, teckning och musik. Grundskolan följdes av tre år på gymnasiets ekonomiska linje där jag valde den språkliga grenen.

Mitt första insteg på arbetsmarknaden var en provanställning på Celloplast, en lokal plastfabrik som senare köptes upp av Trioplast. Efter fyra månader av skiftarbete fick jag ett erbjudande om jobb på SEV-Data, ett företag som skötte databehandling och utskrift av elräkningar åt ett antal kraftbolag över hela Sverige. Detta köptes efter några år upp av ett annat dataföretag vid namn Idata AB.

1986 lades verksamheten ner och under två år gick jag en praktisk-estetisk linje på Oskarshamns folkhögskola där jag läste ämnen som oljemålning och keramik. Det var en mycket utvecklande erfarenhet.

Hade jag gjort ett annat val i stället för folkhögskolan kanske jag hade haft en kartritarutbildning i stället. Valet jag gjorde har dock inte minskat mitt intresse för kartor. Det första jag gör när jag kommer till en ny stad är med största sannolikhet att skaffa en karta för att få grepp om staden i fråga.

Under sommarlovet mellan de två läsåren jobbade jag i Bilspeditions lager- och terminalverksamhet och efter andra året på skolan blev jag erbjuden fortsatt anställning. Bilspedition inledde ett samarbete med Schenker som de senare blev uppköpta av. Jag blev kvar som lagerarbetare där till 2004 då jag blev friställd p.g.a. arbetsbrits.

I och med det tog jag tillfället i akt och gjorde 40 poäng i engelska på högskolan innan jag sökte en mer yrkesinriktad utbildning i grafisk form och kommunikation som jag avslutade 2008. Därefter hade jag under en period en timanställning som lagerarbetare på ett bemanningsföretag i Jönköping. Just nu har jag en timanställning som annonsproducent på en webbtidning, också i Jönköping.

Mitt kanske största fritidsintresse har alltid varit att teckna. Det var naturligtvis detta som gjorde att jag gick den praktisk-estetiska linjen på Oskarshamns folkhögskola. Jag funderade på att söka in till Konstfack men vid tillfället kändes det tryggare med utsikten om ett fast arbete på Bilspedition. Jag tecknade en hel del på fritiden och hade en del ideella uppdrag.

I och med att jag skaffade en dator 1995 blev det lite si och så med tecknandet till förmån för digital bildbehandling. Det gav en helt ny möjlighet att skapa bilder. Sedan dess har jag prövat på att göra kartor, 3D-bilder, och naturligtvis scannat in teckningar och foton för att testa olika möjligheter. Jag har emellertid på senare tid återkommit till pennan och papperet och har nog alltid närt en dröm om att kunna livnära mig på att illustrera.

Musik har alltid varit en viktig ingrediens i samvaron i min familj. Min bror är yrkesmusiker, och själv har jag under mina ungdomsår varit med i skolorkestern och under en period även i ett storband. Jag spelar saxofon och gitarr, och även piano hjälpligt. Att lyssna på musik är också en viktig del i min fritid. Min smak sträcker sig från klassiskt över pop, jazz och rock till visor. På lediga stunder har jag även försökt mig på att komponera och arrangera egen musik.

Boken är en fantastisk uppfinning och trots allt vad datorer och CD-ROM heter så hyser jag inga tvivel om att boken kommer att finnas kvar länge än. Jag läser helst faktaböcker om sådant som intressar mig, som historia och språk, och även rena uppslagsböcker, men också romaner, helst fantasy och då gärna på engelska.

Språk har alltid fascinerat mig. Min favorit har alltid varit engelska, men jag har även försökt mig på att med mycket skiftande resultat lära mig andra språk, däribland tyska, franska, italienska, holländska, tjeckiska, ryska, iriska, finska och lettiska. Bland dessa har jag nått konversationsnivå i tyska och i viss mån italienska och franska. Jag försöker regelbundet förbättra mina språkkunskaper genom att läsa skönlitteratur och tidskrifter på engelska, tyska, italienska, franska, iriska och holländska, de fyra senare på en relativt blygsam nivå.